Οι online λογιστικές υπηρεσίες στην εποχή του κορονοϊού – Άρθρο του Στυλιανού Κανιαδάκη, Chief Executive Officer της E-Tax Advisor, στο Εpixeiro.gr

Άρθρο του Στυλιανού Κανιαδάκη, Chief Executive Officer της E-Tax Advisor, στο Εpixeiro.gr

Continue ReadingΟι online λογιστικές υπηρεσίες στην εποχή του κορονοϊού – Άρθρο του Στυλιανού Κανιαδάκη, Chief Executive Officer της E-Tax Advisor, στο Εpixeiro.gr

Οι κλάδοι που κέρδισαν μέσα στην κρίση του Covid-19 και η επόμενη μέρα

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Continue ReadingΟι κλάδοι που κέρδισαν μέσα στην κρίση του Covid-19 και η επόμενη μέρα

31 ερωτήματα για τα εργασιακά ζητήματα μετά τη νέα ΠΝΠ

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Continue Reading31 ερωτήματα για τα εργασιακά ζητήματα μετά τη νέα ΠΝΠ

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Continue ReadingΧορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις: Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Continue ReadingΣυχνές ερωτήσεις-απαντήσεις: Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Επίδομα Παιδιού έτους 2020

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Continue ReadingΕπίδομα Παιδιού έτους 2020

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση υποβολής χωριστών δηλώσεων – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Continue ReadingΣε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση υποβολής χωριστών δηλώσεων – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Γ. Χριστόπουλος: Ιδού η νομοθέτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο νέο φορολογικό

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 που έχει προστεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή καθίσταται υποχρεωτική, για τις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας κ.λπ.), η ηλεκτρονική διαβίβαση, στην ΑΑΔΕ, δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Continue ReadingΓ. Χριστόπουλος: Ιδού η νομοθέτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο νέο φορολογικό

Μείωση συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%: Εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ

Με την εγκύκλιο Ε.2012/2020 της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4646/2019.

Continue ReadingΜείωση συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%: Εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ