Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας
-Εμπορικά καταστήματα πάσης φύσεως
 
-Καταστήματα με είδη ένδυσης, υποδημάτων
 
-Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, καφέ
 
-Κέντρα διασκέδασης
 
-Επιχειρήσεις με αντικείμενο το εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών
 
-Επιχειρήσεις με αντικείμενο το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών
 
-Επιχειρήσεις με αντικείμενο τις αλουμινοκατασκευές
 
-Εκδοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με υπηρεσίες τυπογραφίου
 
-Διαφημιστικές εταιρείες 
 
-Εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων 
 
-Εταιρείες με αντικείμενο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πάσης φύσεως και υπηρεσίες θεάτρου
 
-Αθλητικά σωματεία
 
-Μεταφορικές εταιρείες
 
-Κατασκευαστικές εταιρείες 
 
-Μεσιτικές εταιρείες-real estate
 
-Ξενοδοχειακές μονάδες
 
-Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 
-Επιχειρήσεις τοποθέτησης και πώλησης ελαστικών
 
-Επιχειρήσεις ταξι
 
-Συνεργεία αυτοκινήτων
 
-Ασφαλιστικές εταιρείες
 
-Φαρμακεία
 
-Κάθε λογής e-shop
 
-Ελεύθεροι επαγγελματίες όπως ιατροί, δικηγόροι,πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ασφαλιστές, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μεταφραστές, ηθοποιοί,τραγουδιστές, αγρότες κτλ.